logo
- en vei til din indre stemme

Bakgrunn for Trondheim Mindfulness Senter

 

Trondheim Mindfulness Senter eies og drives av Hilde Isachsen og Hilde Slotvik, som har henholdsvis 16 og 9 års erfaring med meditasjon. Begge har et ønske om å bruke denne erfaringen i sitt arbeide med mennesker.

«Hildene» startet hver for seg med å holde kurs i mindfulness, og etter hvert å tilby mindfulnessbaserte samtaler og terapi. Ganske raskt begynte «Hildene» å samarbeide om kursene, og i 2012 delte de kontorlokaler. Dette viste seg svært nyttig – både for å dele erfaring og kompetanse, samt videreutvikling av ideer og faglig tilnærming.
Utover vinteren 2012 våknet tanken om å utvikle et senter for utøvelse av mindfulness, og i april 2013 ble Trondheim Mindfulness Senter startet.

Trondheim Mindfulness Senters visjon er at alle som ønsker det skal erfare indre ro, og gjenoppnå evnen til å lytte til sin indre stemme. Vi ønsker å være en trygg havn i en travel hverdag. Et pusterom fra stress og forpliktelser, hvor vi anerkjenner og dyrker det motet som trengs for å akseptere den man er.

Mennesker skal her få muligheten til å prøve mindfulness meditasjoner, både med personlig oppfølging og i grupper.
Selv om praktisering av mindfulness er senterets hovedfokus, vil vi også benytte andre metoder og samtaleteknikker.

kontor
 
Vårt samtalerom