logo
- en vei til din indre stemme

Mindfulness og angst

 

Angst er normalt i stressfylte situasjoner, og kan også vœre hjelpsomt. For eksempel vil de fleste bli engstelige dersom de føler seg truet. Flommen av adrenalin og nerveimpulser kan føre til en fornuftig og hensiktsmessig reaksjon - som å fjerne seg fra situasjonen eller gjøre seg klar til å forsvare seg. På den annen side kan angst oppstå når vi ikke trenger det. I tillegg kan angsten komme ut av kontroll og bli hemmende. Vi kan oppleve at angsten er ute av kontroll når den blir uforholdsmessig stor i forhold til situasjonen en befinner seg i. Angst kan også oppleves å vœre ute av kontroll dersom den er vedvarende selv etter at den stressede situasjonen er over, stressnivået er lavt eller den oppstår uten noen åpenbar årsak.


Ved å praktisere mindfulness åpner du perspektivene dine, og du vil kunne erfare at du ikke er angsten din. Øvelsene i mindfulness hjelper deg til å utvikle et vennlig og medfølende forhold til tankene og følelsene dine, og demper automatiske reaksjoner som ofte forsterker angsten.

Å praktisere mindfulness lœrer deg å tolerere ulike sinnstilstander - inkludert de mer ubehagelige. Under øvelsene vil du på en nysgjerrig og aksepterende måte utforske de utfordrende følelsene, og de fysiske reaksjonene som følger med. Du vil da erfare at du kan velge hvordan du møter angst og angstfremkallende situasjoner. Dette vil øke din opplevelse av å kunne kontrollere din egen sinnstilstand, og dermed reduserer du forventningsangsten (redd for å bli redd).

moon