logo
- en vei til din indre stemme

Mindfulness og smerter

 

Mindfulness hjelper deg til å bevege deg fra å skulle holde ut smerter eller overleve smerter - til å akseptere smertene og leve med de. Fra et psykologisk ståsted handler det om en endring fra ungåelsesatferd til en tilnærmingsatferd. Det vil si at du møter smertene, i stede for å prøve å bekjempe de. Dette endrer smertenes karakter, og kan i noen tilfeller løse de opp. I tråd med buddhistisk tankegang, som er grunnlaget for metoden, arbeides det fram en aksept og "velkomst" til det som allerede er. Dette skaper en endring i hvordan du sanser og opplever smertene.

track