logo
- en vei til din indre stemme

Om Hilde Isachsen:

 

Utdannet sosionom i 1998 og veileder i 2003, samt faglig bakgrunn fra psykologi, pedagogikk (regional cand.mag) og markedsføring.

Instruktørutdanning i Mindfulness/oppmerksomhetstrening ved SCAT (Scandinavian Centre of Awareness Training) i 2010. Utdannet sinnemestringsterapeut (Brøsetmodellen) og kogntivi terapi trinn 1 i 2016.

Eksamen i «Foundation training» ved Bodynamic Institute i Athen i mai 2015, og er nå i gang med «Practioner training» over 3 år.  Dette gir meg mulighet til å integrere deler av denne kroppsorienterte metoden i terapi ved Trondheim Mindfulness Senter.

Arbeidserfaring siden 1998, blant annet fra kreftavdeling og lærings- og mestringsenhet ved St. Olavs Hospital, kriminalomsorgen og rusbehandling.

Har siden 2001 jobbet med samtalegrupper, veiledning og undervisning innenfor temaene motivasjon og livsmestring, kriminalitetsforebygging, avhengighetsproblematikk, smertemestring og mindfulnessmeditasjon.

Utdannet sinnemestringsterapeut og kognitiv terapeut (trinn 1) etter Brøsetmodellen,  i 2016.

Utøver av ulike former for meditasjon, samt yoga og dans; en viktig del av min selvutvikling gjennom mange år. Jeg bruker i tillegg til faglig kunnskap, erfaringer fra min egen endringsprosess, som verktøy i arbeidet med mine klienter.

Jeg er kursleder i Mindfulness og tar også imot deg som ønsker Individuell Mindfulness Mindfulnessbaserte kognitive samtaler og Mindfulnessbaserte samtaler, samt Individuell sinnemestring

Medlem av Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær (NFON) og Norsk Forening for Kognitiv terapi (NFKT).

Min personlige visjon er: «Å hjelpe andre til innsikt».

 

Hilde I