logo
- en vei til din indre stemme

Om Hilde Slotvik:

 

«Å leve et liv, ikke vinne en krig.» Disse ordene er hentet fra Anna Kåver, og beskriver for meg kjernen i både Mindfulness og kognitiv tilnærming.


Jeg ble utdannet sosionom i 1997, og har erfaring fra barnevern, psykiatri, sorg- og krisearbeid, kriminalitet og rusproblematikk. Jeg er sertifisert instruktør i kriminalitetsforebyggende og endringsfokuserte program, samt motivasjonsarbeid.
Jeg har instruktørutdanning Mindfulness - Oppmerksomhetstrening, ved Scandinavian Centre of Awareness Training, fra 2010 og utdanning i kognitiv terapi fra 2011. Jeg har erfaring med at tilnærmingene, som i utgangspunktet er hjelpsomme hver for seg, svært ofte fungerer enda bedre sammen.

Jeg har meditert i mange år, noe som har bidratt til positive endringer i mitt liv. Denne erfaringen ønsker jeg å dele, og ta i bruk i mitt arbeide med mennesker.


Jeg er kursleder for kurs i Mindfulness, og tar også imot deg som ønsker Individuell Mindfulness, Mindfulness baserte samtaler og Mindfulness basert kognitiv terapi.


Jeg er medlem av Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT), samt Norsk forening for oppmerksomt nærvær (NFON).

Hilde