logo
- en vei til din indre stemme

Kroppsorientert psykoterapi

 

OM BODYNAMIC – Kroppsorientert psykoterapi

Hilde Isachsen er sommeren 2018 ferdig med 3. året i utdanning i kroppsorientert psykoterapi (practioner training) ved Bodynamic Institute i Athen. Dette gir oss mulighet til å integrere deler av denne kroppsorienterte metoden i terapi ved Trondheim Mindfulness Senter. For oss har det lenge vært av stor interesse å se på sammenhengen mellom kropp, sinn og emosjoner. Kroppen og dens positur kan fungere som en nyttig innfallsvinkel til selvinnsikt. Ved å utføre ulike kroppslige øvelser, i kombinasjon med samtaleterapi, kan man på denne måten påvirke muskler, som bevisst ble tatt i bruk ved spesifikke alderstrinn i oppveksten. Dette kan gi tilgang til ressurser i deg, som har blitt fortrengt eller ikke funnet utløp på bakgrunn av hvordan du som barn ble møtt av dine omsorgspersoner og omgivelser for øvrig.

Øvelser og terapi basert på Bodynamic systemet kan fint kombineres med Mindfulness, da det å rette oppmerksomhet mot egen kropp på denne måten hjelper deg til å bli mer selvbevisst, også kognitivt og emosjonelt. Det passer også godt for deg som finner det utfordrende og uvant å sette ord på tanker og følelser, og/eller ikke har fått hjelp til å åpne denne tilgangen i deg.

«Bodynamic – Somatisk psykoterapeutisk og analytisk system – er en banebrytende metode innenfor somatisk utviklingspsykologi og psykoterapi, som integrerer forskningen i barns psykomotoriske utvikling, kognitiv psykoterapi og hjerneforskning med særlig vekt på samhørighet og sunne forhold. Den menneskelige kropp er integrert i terapien gjennom presis viten om de forskjellige psykologiske funksjoner som knytter seg til hver enkelt muskel, basert på 30 års systematisk forskning i barns utvikling og psykoterapeutisk behandling av voksne klienter.

Et fundamentalt konsept i Bodynamic-systemet er musklenes spenninger i forbindelse med innlæringen av de sterke sanselige opplevelser gjennom barnets utvikling, en tilstand som kalles overspenthet. Omvendt kan muskler under andre omstendigheter bli slappe og lamme, ute av stand til at reagere på stimuli, denne tilstand kaldes underspenthet. Lisbeth Marcher og hennes kolleger fant at de enkelte muskler og deres beslektede musklers tilstand, korresponderte med begivenheter i spesifikke stadier av menneskers utvikling gjennom barn- og ungdommen, samt bestemte ego-fuksjoner.»

Kilde: www.bodynamic.dk


Dersom du har spørsmål, eller ønsker å bestille time, kan du ta kontakt her.

Hender