logo
- en vei til din indre stemme

Mindfulnessbasert kognitiv terapi

 

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) ble utviklet av professorene John Teasdale, Zindel Segal og Mark Williams ved University of Oxford i England. De brukte elementer fra Mindfulness og kombinerte det med elementer fra kognitiv terapi.


Kjernen i kognitiv terapi er å støtte mennesker i å mestre de vanskene som oppstår i livet. Gjennom samtaler, øvelser, praktiske oppgaver, spørsmål og refleksjon tar du stilling til betydningen av de ulike tankene du har. Kognitiv terapi hjelper med å endre tankemønstre og atferd som er hører sammen med problemene, og som kanskje også har bidratt til dem.
Dette kombineres med øvelser i mindfulness, og innsikt i filosofien som ligger til grunn for en mindful tilnærming til livet. Du trener på å være til stede her og nå - med oppmerksomhet, aksept, uten kritikk og vurderinger.
Dersom du velger denne terapiformen så vil du oppfordres til å være utforskende og spørrende til livet ditt, dine måter å tenke på og de overbevisningene du har. Den grunnleggende oppfatningen er at det er ikke nødvendigvis hendelsene som virker inn på oss, men tankene våre om hendelsene. For best mulig resultat vil du også oppfordres til å meditere jevnlig.


Mindfulness basert kognitiv terapi er en opplevelsesreise i ditt liv og din verden.
Dette styrker selvfølelse, selvinnsikt og du vil etter hvert føle deg våken, rolig og trygg.


Dersom du har spørsmål, eller ønsker å bestille time, kan du ta kontakt her.

Hender